Olovlig terrängkörning

uncletom

Gudomlig sporthojare
Gick med
23 Mar 2020
Ort
Botkyrka
Hoj
Kawasaki KLX230
Efter ett förslag att söka på "tattarsafari" upptäckte jag att det förekommer en slags vårdslös körning med motocross / enduro hojar runt om olika regioner i vårt fina land. Något jag hittade i en artikel från 2016 som jag tyckte var talande: "Skogsägare får mark sönderkörd pga TATTARSAFARI"

Nog för att jag sett en del buskörning häromkring på både fyrhjulingar (ATV) och crossar (MX), jag bor ju i en förort söder om Stockholm. Och som vicevärd och ledamot i min BRF har jag ringt till polisen flera gånger. Då handlar det om BUSKÖRNING, dvs pojkarna kör maskerat, ansvarslöst, och som tjuvar på gång & cykelvägar, det låter högt, det går snabbt undan, och det är fara för andras liv och övrig material. Så det blir alltid 112 på det. MEN, vi måste kunna urskilja buskörning från rekreativ naturturism!

Ett av mina största intressen har alltid varit att promenera eller cykla, faktiskt även dyka, och gradvis upptäcka mitt närområde. Jag är väl äventyrslysten, ganska klåfingrig, ibland kanske lite dumdristig, men framförallt nyfiken. Jag vet inte, kanske är jag lite 'bakom' när det gäller gränser för vad som är mitt/ditt? Behöver jag uppfostras bättre? Jag har alltid varit en nyfiken pojke ända sedan jag vågade gå en bit hemmifrån för att upptäcka och genomsöka byggen, hyggen, rivningshus, spökhus, skrotupplag, soprum, oavsiktligt öppna grindar, mörka tunnlar och hål i marken, mystiska burkar med konstigt innehåll, ihåliga träd, källargångar, stora förråd, dagvattentunnlar, gamla slott, bilvrak, båtvrak, djupt vatten .. behöver jag fortsätta?

Precis som i vilket som helst allmänt utrymme är det viktigt *för mig* att jag inte är i vägen eller på något sätt stör andra, Så länge du inte ser eller hör mig, så länge jag inte förstör, inte lämnar skräp efter mig, så är det lika mycket min mark att färdas lugnt genom och njuta av, som statens / vem som helst. Det är ju inte som att en okänd människa sätter sig i din stol på din veranda, öppnar en flaska kall och säger 'skål på dig', då snackar vi riktigt närgånget.
 

uncletom

Gudomlig sporthojare
Gick med
23 Mar 2020
Ort
Botkyrka
Hoj
Kawasaki KLX230
Hittade ett intressant inlägg i kommentarerna här på Skogsforumet:

"En enda repa med ett antal endurohojar och några hjulingar dränerade ur en högbelägen våtmark i ett reservat i Botkyrka kommun. Följden blev att tjäderbeståndet i området påverkades klart negativt då videsnåren där kycklingarna fann skydd glesnade. Ett annat gissel är mountainbike cykling som sliter oerhört hårt på markerna. "

Det är mycket beklagligt.

Ser att även MTB cyklarna "sliter på markerna".

Sen ser jag också att "... älgar och naturmuppar är ett större hot mot min skog"

En tanke då, borde man sätta upp skyltar som talar om t ex:

Max hastighet 20 kmh
MC max 250 cc / vikt 130 kg
Fyrhjuling max 350 kg

... något mer? För att då blir det ju andra problem, vem ska kontrollera det? Samt dagens problem; vem kontrollerar körning i området idag? - Markägaren, tror jag då, men då är det ju inte särskillt bra avgränsat. Bör markägaren sätta upp mer slutna stängsel? Kanske stora grindar, och bygga en mur kring sin skog?

Återigen är vi där eget ansvar och omdöme. Skulle t ex jag få tillstånd att med min KLX230 köra i ett område, då kommer väl 20 andra dit på sina 2-takts 450 cc crosshojar och röjer bort tjäderns gömställen.
 
Last edited:

uncletom

Gudomlig sporthojare
Gick med
23 Mar 2020
Ort
Botkyrka
Hoj
Kawasaki KLX230
Tackar Gundj, bra info. De fakto så bra att jag limmar in den här, var annars mer passande ? Nu tar jag en kopp kaffe till, det blir mer än en för mycket då jag redan känner hur magen vrider sig, men jag behöver det när jag granskar lagen i detalj ;)

Jag vill även infoga en länk om Allemansrätten, tycker det platsar just här tillsammans med lagen.

1 § Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet
1. på barmark,
2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är körning i terräng med motordrivet fordon förbjuden även på annan mark än som anges i första stycket. Lag (1996:1551).

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från förbud eller i särskilt fall medge undantag från förbud eller föreskrifter enligt 1 § i fråga om körning i räddningstjänst eller viss näringsutövning eller när det annars finns särskilda skäl.

För områden som avses i 1 § andra stycket får regeringen föreskriva att sådana föreskrifter eller beslut om undantag får meddelas om det finns synnerliga skäl. Lag (1996:1551).

3 § Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i terräng med motordrivet fordon inom visst område som i annat fall än som avses i 1 § kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt.

Sådana föreskrifter får inte innebära något onödigt hinder för körning som är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål.
Lag (2018:436).

3 a § För tillsyn över att bestämmelserna i denna lag efterlevs inom de delar av fjällområdet som avses i 1 § andra stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utse naturvårdsvakter.

En naturvårdsvakt får avvisa den som utan att ha rätt till det kör i terräng med motordrivet fordon inom ett område som sägs i första stycket. Lag (1991:642).

4 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i 1 § första stycket 1-3 eller mot förbud eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen döms till böter. Om gärningen är ringa, ska det inte dömas till ansvar.

 
Last edited:

sundström

bara grusleksaker kvar
Gick med
29 Nov 2006
Ort
sunne
Hoj
XR 650R 690r/sm
En tanke då, borde man sätta upp skyltar som talar om t ex:

Max hastighet 20 kmh
MC max 250 cc / vikt 130 kg
Fyrhjuling max 350 kg

... något mer? För att då blir det ju andra problem, vem ska kontrollera det? Samt dagens problem; vem kontrollerar körning i området idag? - Markägaren, tror jag då, men då är det ju inte särskillt bra avgränsat. Bör markägaren sätta upp mer slutna stängsel? Kanske stora grindar, och bygga en mur kring sin skog?

Återigen är vi där eget ansvar och omdöme. Skulle t ex jag få tillstånd att med min KLX230 köra i ett område, då kommer väl 20 andra dit på sina 2-takts 450 cc crosshojar och röjer bort tjäderns gömställen.
Vem i hela helsike skulle vilja ha en lekpark för vuxna i sin skog ?
Ja för stängsel o murar vill vi ha överallt ?
Omdöme och sunt förnuft saknar ju redan många svenskar så med alla som är i sverige och campar som tror att allemansrätten gör att man får göra vad man vill i skogen så nej tack
Som både hojåkare i gråzon och skogsägare så är jag inte intresserad av att stängsla in min mark eller ha fler där jag kör
Sen kommer vi till vem som är ansvarig för att inget farligt finns som t.ex. blöthål träd som vällt osv om du skulle få till nån sån yta att köra på och sen nån stackars sate som ska plocka upp skit efter folk.

Nä jag tror inte du är nåt bekymmer alls så var ödmjuk och kör på men ha i bakhuvudet att det är du som gör fel 😉pratat med många svampplockare och hästägare i skogen genom åren 😀
 
Last edited:

uncletom

Gudomlig sporthojare
Gick med
23 Mar 2020
Ort
Botkyrka
Hoj
Kawasaki KLX230
Som både hojåkare i gråzon och skogsägare så är jag inte intresserad av att stängsla in min mark eller ha fler där jag kör
Som nybliven motorcyklist, gammal naturturist (OBS ej naturist!) och äverntyrslysten utforskare vill jag säga att det är en ära för mig att stifta bekanskap med en livs levande skogsägare. För mig är begreppet lika avlägset som hjärnkirurg eller astronaut. Jag har aldrig ägt en skog, inte ens ett träd, så jag har dessvärre ingen inblick i hur vardagen ser ut hos dig.

Först och främst vill jag säga att jag förmodligen är på din sida när det gäller "terrängkörning", med allt negativt som det omfattar från sönderkörd mark, och i princip övergrepp mot naturen. Jag enbart föreslog eventuell skyltning, som skulle reglera vilken typ av körning som vore tillåten, men snart förstod jag att det inte är en gångbar lösning då det bara skulle locka dit buskörningen.

För att tala klarspråk, något du sällan hör i rättssammanhang, så är jag mycket angelägen att få ta min Kawasaki KLX230 (en mycket skonsam och snäll motorcykel) ut i naturlandskapet för att se älgar, rådjur, vildsvin, och eventuellt andra bisarra djurarter som gömmer sig i den svenska floran. Jag kan personligen intyga att min hoj inte gör mer avtryck i underlaget än en häst, och jag lämnar inte efter mig något skräp annat än att jag eventuellt kissar mot ett träd.

Skulle jag köra på din mark skulle du förmodligen inte märka något alls i vägen/stigen, du skulle nog inte ens höra min motor.
 

uncletom

Gudomlig sporthojare
Gick med
23 Mar 2020
Ort
Botkyrka
Hoj
Kawasaki KLX230
Kollar på google vad "blöthål" är, tänker det kanske är typ slukhål, farliga grejer? Men det verkar bara vara lerig vattenpöl. Hur som helst inget jag gärna grisar ner mig i.

Jasså, skogsägaren är dessutom ansvarig att hålla sin mark "ofarlig"? Hur ska han veta det om man har en stor skog. Kommer man ens ut till alla mörka ställen där? Och fallna träd är ju en del av naturens kretslopp, det är tydligen bra för insekter och sånt.
 

sundström

bara grusleksaker kvar
Gick med
29 Nov 2006
Ort
sunne
Hoj
XR 650R 690r/sm
Kollar på google vad "blöthål" är, tänker det kanske är typ slukhål, farliga grejer? Men det verkar bara vara lerig vattenpöl. Hur som helst inget jag gärna grisar ner mig i.

Jasså, skogsägaren är dessutom ansvarig att hålla sin mark "ofarlig"? Hur ska han veta det om man har en stor skog. Kommer man ens ut till alla mörka ställen där? Och fallna träd är ju en del av naturens kretslopp, det är tydligen bra för insekter och sånt.
Jag tänkte mer om det skulle vara en ”skyltad lekpark” 😀dagens överbeskyddade generation ska ju helst inte slå sig
Femåringen hemma får ofta frågor vad han gjort när han har blåmärken/bulor/knottbett överallt 😀upplevt verkligheten brukar jag säga 😉
Känns som tokholm är fel ställe att bo på för dig 😀här börjar skogen vid ytterdörren
 

notrightrider

Christian music, Sir!
Gick med
17 Sep 2012
Ort
Halland
Hoj
Pick a number - ANY number!
Allt sliter på markerna.
Dumhet mer än något annat.

Jag har mark. Inte mycket, men tillräckligt för att det skall ge mig bekymmer.

Vad skall man acceptera?
Vad måste man acceptera, under Allemansrätten?

Brandsommaren 2018 rycker jag till just när jag skall somna. Brandrök...?
Svagt, men förnimbart.
På med kläderna, ut och sniffa.
Jag bor i den bergiga delen av Halland, i en av de gamla fjordarmarna där vindar och termik kan spela en spratt, speciellt stilla nätter. Brinner det här eller två åsar längre bort...?

Mina marker är snabbt genomgångna, men lukten är tydligare och jag har mina misstankar.

Uppe på vändplatsen för timmerbilarna står två tyska husbilar, och dom har dragit ut hyggesrester till mitten av vändplan och tuttat på. Rätt stor brasa, det brinner fortfarande. Alla har gått och lagt sig.

Nå, får jag inte sova så skall dom fan inte heller få det. Väckning!
Väckning medelst handflata i husbilssandwich. Svarar bra...

Gap, skrik och skrän.
Dom menar på allvar att det inte är några problem att elda ute på vändplatsen och säger "'här nere brinner det väl inte? Det är väl länge norrut?"

Vad svarar man?

Plötsligt kommer en granne från andra sidan berget brakandes ut genom granplanteringen med haddockianska besvärjelser. Han har känt samma lukt.
Tyskar tror att jag har ringt in förstärkning.

Det har jag inte. Men han har!
På andra sidan berget har dom tydligen en larmkedja sedan tidigare, och den fungerar. Jösses.
På 5 minuter är det fler folk på vändplan än i kôrkan.

"Vi känner oss hotade" säger tysken och kryper tillbaka in i sitt skal.

Damn right Sie sind!

En av djurbönderna har en IBC på flaket, det går snabbt att släcka, tyskarna drar och allt är frid och fröjd...?

Nej, nu börjar eländet på allvar.
Tysken hämnas genom att droppa en nål på en hemsida för "bra ställplatser" med tillägget "mycket bränsle i skogen brevid, går bra att elda på vändplatsen."

Vad fan är det med tyskar och lägereldar?

Hursomhelst - trafik nästan varje natt efter det, nedskräpning och elände.
Folk som knackar på klockan 6 och vill ha - kräver starthjälp för att dom "skall med färjan."

Vi ställer en gammal balvagn tvärs över vägen, men balvagnar är lätta och enkla att knuffa undan. Tydligen...

Folk blir idioter när dom kör på andras koordinater och verkar helt sluta tänka själva.

Balvagnen ersattes av ett gammalt as till grävmaskinstrailer, men problemen fortsatte, på lite annat vis bara.

Folk kunde knacka på klockan 11 på kvällen och meddela att "vägen till ställplatsen är blockerad."

Japp, så är det.

"Men vi skulle stå där i natt..."

En kvinna till och med körde upp telefonen i ansiktet på mig och fräste "jamän det FINNS en ställplats där uppe!!!"

Det var så jag fick fatt i adressen och kunde få dem att ta bort nålen.
Till nästa säsong...


Vad jag vill ha sagt är att folk i grupp agerar dummare än individuellt, och om andra säger att man kan köra någonstans så verkar det egna kritiska tänkandet pensioneras alldeles.

Jag var så less på folk som smugglade undan rullar från roadbookkörningar, för att sedan köra samma jävla tur gång på gång tills rullen blev pappersmassa.

Eller folk som "delar spår" så att alla ligger och nöter på samma jävla slinga hela tiden.

Vi har miljoooooner med bra grusvägskilometer som man får köra på och mängder med stigar och traktorspår som är mer tveksamma, men som inte stör någon när det sköts snyggt.

Men, att arrangera gruppresor i skogen ger samma dramatiskt negativa resultat som när danskarna arrangerar kanotsafaris på annans mark.

TET har jag inte hunnit köra ännu, men här finns verkligen komponenterna för en massiv negativ rekyl.
Jaga upp motorcyklister från hela Europa och uppmana dem att köra en och samma sträcka allihop...?
Ett undergångsrecept om ni frågar mig.

"Vår" väg är bommad nu, och jag hatar det. Överutnyttjande, okunskap och ren dumhet stängde den sträckan, och fler lär följa.
 

Comeback

Gudomlig sporthojare
Gick med
25 Jul 2010
Ort
Göteborg
Hoj
Suzuki SV650S -00 såld Triumph Sprint RS -01 såld Suzuki GSX1300R -08
Jag bor 1 km från Änggårdsbergen som ligger från Sahlgrenska sjukhuset och 2 km söderut i Göteborg.
Ett Naturreservat på ca 2 km2.
Genomkorsat av smala grus vägar för enkel promenad och cykling mellan mera krävande terräng.
En mer krävande terräng som besöks av orienterare, mountainbikeåkare och enstaka bär- / svampplockare.
Och där mountainbikarna har sin spår är marken ofta nersliten till berget / trädrötterna.
Men det händer som vanligt ingenting.
 
Last edited:

Impact

P.i.t.A
Gick med
27 Sep 2007
Ort
Halmstad
Hoj
1090r -17, 990SMT -09
Allt sliter på markerna.
Dumhet mer än något annat.

Jag har mark. Inte mycket, men tillräckligt för att det skall ge mig bekymmer.

Vad skall man acceptera?
Vad måste man acceptera, under Allemansrätten?

Brandsommaren 2018 rycker jag till just när jag skall somna. Brandrök...?
Svagt, men förnimbart.
På med kläderna, ut och sniffa.
Jag bor i den bergiga delen av Halland, i en av de gamla fjordarmarna där vindar och termik kan spela en spratt, speciellt stilla nätter. Brinner det här eller två åsar längre bort...?

Mina marker är snabbt genomgångna, men lukten är tydligare och jag har mina misstankar.

Uppe på vändplatsen för timmerbilarna står två tyska husbilar, och dom har dragit ut hyggesrester till mitten av vändplan och tuttat på. Rätt stor brasa, det brinner fortfarande. Alla har gått och lagt sig.

Nå, får jag inte sova så skall dom fan inte heller få det. Väckning!
Väckning medelst handflata i husbilssandwich. Svarar bra...

Gap, skrik och skrän.
Dom menar på allvar att det inte är några problem att elda ute på vändplatsen och säger "'här nere brinner det väl inte? Det är väl länge norrut?"

Vad svarar man?

Plötsligt kommer en granne från andra sidan berget brakandes ut genom granplanteringen med haddockianska besvärjelser. Han har känt samma lukt.
Tyskar tror att jag har ringt in förstärkning.

Det har jag inte. Men han har!
På andra sidan berget har dom tydligen en larmkedja sedan tidigare, och den fungerar. Jösses.
På 5 minuter är det fler folk på vändplan än i kôrkan.

"Vi känner oss hotade" säger tysken och kryper tillbaka in i sitt skal.

Damn right Sie sind!

En av djurbönderna har en IBC på flaket, det går snabbt att släcka, tyskarna drar och allt är frid och fröjd...?

Nej, nu börjar eländet på allvar.
Tysken hämnas genom att droppa en nål på en hemsida för "bra ställplatser" med tillägget "mycket bränsle i skogen brevid, går bra att elda på vändplatsen."

Vad fan är det med tyskar och lägereldar?

Hursomhelst - trafik nästan varje natt efter det, nedskräpning och elände.
Folk som knackar på klockan 6 och vill ha - kräver starthjälp för att dom "skall med färjan."

Vi ställer en gammal balvagn tvärs över vägen, men balvagnar är lätta och enkla att knuffa undan. Tydligen...

Folk blir idioter när dom kör på andras koordinater och verkar helt sluta tänka själva.

Balvagnen ersattes av ett gammalt as till grävmaskinstrailer, men problemen fortsatte, på lite annat vis bara.

Folk kunde knacka på klockan 11 på kvällen och meddela att "vägen till ställplatsen är blockerad."

Japp, så är det.

"Men vi skulle stå där i natt..."

En kvinna till och med körde upp telefonen i ansiktet på mig och fräste "jamän det FINNS en ställplats där uppe!!!"

Det var så jag fick fatt i adressen och kunde få dem att ta bort nålen.
Till nästa säsong...


Vad jag vill ha sagt är att folk i grupp agerar dummare än individuellt, och om andra säger att man kan köra någonstans så verkar det egna kritiska tänkandet pensioneras alldeles.

Jag var så less på folk som smugglade undan rullar från roadbookkörningar, för att sedan köra samma jävla tur gång på gång tills rullen blev pappersmassa.

Eller folk som "delar spår" så att alla ligger och nöter på samma jävla slinga hela tiden.

Vi har miljoooooner med bra grusvägskilometer som man får köra på och mängder med stigar och traktorspår som är mer tveksamma, men som inte stör någon när det sköts snyggt.

Men, att arrangera gruppresor i skogen ger samma dramatiskt negativa resultat som när danskarna arrangerar kanotsafaris på annans mark.

TET har jag inte hunnit köra ännu, men här finns verkligen komponenterna för en massiv negativ rekyl.
Jaga upp motorcyklister från hela Europa och uppmana dem att köra en och samma sträcka allihop...?
Ett undergångsrecept om ni frågar mig.

"Vår" väg är bommad nu, och jag hatar det. Överutnyttjande, okunskap och ren dumhet stängde den sträckan, och fler lär följa.
Vi har stuga mitt i skogen.. Ett par hundra meter ner längs vägen dit, också mitt i skogen, ligger en tyskägd stuga. Mitt i brandsommaren, på kvällen, känner vi lukten av rök. Då ha de tänt en eld, typ lägereld, mitt i skogen... WTF......

En annan sak... Er bommade väg.. Är det helt privat väg eller får ni bidrag för att sköts om den? Vill inte väcka den björn som sover vill bara veta varför folk bommar vägar som ska kunna användas av alla(?)..
 

JPT

Gudomlig sporthojare
Gick med
28 Mar 2011
Ort
Skarlunda
Hoj
Par stycken Ktm:er
För att tala klarspråk, något du sällan hör i rättssammanhang, så är jag mycket angelägen att få ta min Kawasaki KLX230 (en mycket skonsam och snäll motorcykel) ut i naturlandskapet för att se älgar, rådjur, vildsvin, och eventuellt andra bisarra djurarter som gömmer sig i den svenska floran. Jag kan personligen intyga att min hoj inte gör mer avtryck i underlaget än en häst, och jag lämnar inte efter mig något skräp annat än att jag eventuellt kissar mot ett träd.
En 50cc kan riva upp mer än en 1300cc, de beror på vem som kör... Lik förbaskat är alla motor drivna fordon förbjudna utanför vägen..

Enda som du kan använda är en eldriven cykel som inte är olaglig.. Även den kan gör avtryck i underlaget..
En häst trampar söder en del små rötter å skapar mer skada än va motorcyklar gör..
 

Comeback

Gudomlig sporthojare
Gick med
25 Jul 2010
Ort
Göteborg
Hoj
Suzuki SV650S -00 såld Triumph Sprint RS -01 såld Suzuki GSX1300R -08
Att cykla i skogen är lika förbjudet som att köra motorfordon. En käpp i hjulet o en vurpa får en hel drös att vända om😇
Har du några länkar till lagar som förbjuder cykling i skogen ?
För utan lagstöd är det inte förbjudet !
 

sundström

bara grusleksaker kvar
Gick med
29 Nov 2006
Ort
sunne
Hoj
XR 650R 690r/sm
Vi har stuga mitt i skogen.. Ett par hundra meter ner längs vägen dit, också mitt i skogen, ligger en tyskägd stuga. Mitt i brandsommaren, på kvällen, känner vi lukten av rök. Då ha de tänt en eld, typ lägereld, mitt i skogen... WTF......

En annan sak... Er bommade väg.. Är det helt privat väg eller får ni bidrag för att sköts om den? Vill inte väcka den björn som sover vill bara veta varför folk bommar vägar som ska kunna användas av alla(?)..
”Tror” bidragen är borta på vissa sträckor därför det kommit många fordonstrafik förbjuden skyltar på senare år , sen har det kommit bommar vid vissa sommarstugeområden här i Värmland för att man inte vill ha genomtrafik i området
 

ething

Med lem
Gick med
22 Jul 2003
Ort
Stenungsund
Hoj
Husaberg FS650, KTM SXF 450
Likväl som cykling är lagligt, så är det olagligt att köra MC, oavsett hur försiktig du är. Gör du det ändå förstör du för seriösa utövare som kör på de slingor där det finns tillstånd (enduroslingor). Du förstör alltså för ett helt kollektiv om du fullföljer dina planer.

Gällande MTB så finns det områden i både Göteborg och Stockholm där närheten till centrum (=många cyklister) blir ett problem. I Göteborg vet jag att både Friluftsfrämjandet och Göteborgs Stigcyklister för en proaktiv dialog med kommunen om hur man kan hitta lösningar som gynnar samtliga parter.
 

uncletom

Gudomlig sporthojare
Gick med
23 Mar 2020
Ort
Botkyrka
Hoj
Kawasaki KLX230
Notrightrider, det gör mig ledsen att höra den historien. Just eld behöver man ha extra respekt för, minsta vind kan sprida glöden och ödelägga ... en hel skog.

Vilken bra feedback tråden fick, det blir bra disskusioner ser jag.

Alltså principgrejen är ju att *inte störa, och inte förstöra*, vare sig med häst, cykel, moped, eller endurohoj. Jag tänker omedelbart på TW200 med sina tjocka däck, eller Suzuki Vanvan med sina lika tjocka däck, eller den där trehjuliga Hondan från 70-talet med ballongdäck. Jag tror du kan köra över min hand med ett sånt däck utan att jag gnäller.

Hur som helst tänker jag att OM man nu vill utöva sin sport på en mer intensiv nivå än att lugnt puttra runt en åkerväg och kolla på älgar, så finns ju avsedda inhägnade crossbanor och endurobanor. Tex har vi en superskön motorgård här i Botkyrka, tror den heter Botkyrka MK.

Är man inte en stor motor-entusiast, eller bara lite slö av sig och vill 'promenera' med hojen i en naturrik miljö, så måste det finnas plats för det med. På nåt sätt känner jag att min kategori "motorburna viltskådare" hamnar i kläm. Jag vill inte köra på endurobana eftersom jag inte klarar av tempot, samt vill jag ha en omväxlande spännande miljö som hela tiden förnyar sig. Och det går alldeles utmärkt i 20 kmh.

På bilvägarna kan jag köra snabbt, jag kommer upp i 100 kmh ganska fort, och kan hålla mellan typ 80-90 kmh på bra asfalt om jag måste. Dock är jag inte lika road av att köra fort, det är kul en kort tid att få lite luft mellan öronen, men snart är jag på jakt efter en mer utmanande miljö. Hade jag fått välja när jag var yngre hade nog kört trial. Men det är lika bra att jag inte får välja så mycket eftersom hade jag haft mer inflytande så hade Gamla Stan i Stockholm varit en "Motorgård avsedd för trial och extra farliga motorcykel-trick!" (kulturintresserade hänvisas till Sigtuna).
 
Last edited:

Henrik Y

Officiellt Invalid
Gick med
7 Oct 2004
Ort
Falun
Hoj
Virago 535, Honda CB750F, Suzuki K50, Suzuki GP125, GasGas ES 280.
Pga mitt handikapp så har moppen och trialhoj ersatt mina trampcyklar. Jag skulle säkert få godkänt på dom flesta ansökningarna för dispens men det är så jäkla krångligt och jag måste skriva en uppsats om vilken färdväg jag ska åka, vilka datum, hur många gånger, vilka miljörisker som finns längs vägen, hur jag ska undvika dessa osv. Man kan inte få en generell dispens utan den måste sökas för varje gång. Man kan t.ex. få dispens för 10 resor under en månad till en sommarstuga. Om ansökan går igenom tror jag man slapp avgift, men vid avslag kostar det, plus att man får en kostnad för att fixa läkarintyg osv.

Det tar liksom bort hela nöjet med att åka också då en stor del är att upptäcka nya ställen och äventyra och se vart vägen tar en. Jag kör med omdöme och kör försiktigt och skulle aldrig ge mig ut i blöt och mjuk mark. Nästan så att man skäms av att hjulspåren syns som mörka ränder när bark och grus vänds lite på ytan så fukten kommer fram, och sen kommer det skogsmaskiner och dundrar fram och kör sönder mark och vägar så jag inte ens tar mig fram med trialhojen. Då kan man börja fundera om man verkligen måste vara så jäkla försiktig.

Hästar trampar sönder både vägar och rötter många gånger värre än vad en motorcykel som körs med lite förstånd gör. Att köra på annans mark och göra åverkan är en sak men om vi tar frågan om förbud mot körning på egen mark. Det skulle jag vilja säga är en fix idé av naturmupparna, hur jäkla farligt kan det vara med lite(och då menar jag lite lagomt) åverkan på naturen? Hur såg det ut här efter istiden för 10'000 år sedan? Enligt lag får du inte ens köra moped på en rejäl skogsstig.
 
Nyheter
Rekordmånga besökare på MP-messut i Helsingfors

Vi på Bike tillbringade hel...

Bike på Diavel V4 i Abu Dhabi!

Just nu befinner sig Bikes ...

Snart Daytona Bike Week

Den 3-12 mars är det åter d...

Full fart på finska mc-mässan

I Zodiacs monter står en ol...

Bike på MP Messut i Helsingfors!

I Bikes monter kan man svar...

Bildkonst på Norrsken Choppers Swap

Lördagen den 11 februari ha...

Sök Mc-stipendiet

Svedea vill att fler ska up...

Nu ”superbike” 400 från Kawasaki!

Kawasaki skräller rejält ge...

Indian Riders Fest 2023

Precis som många andrastora...

MC-mässa i helsingfors till helgen

MP23 blir första hojmässan ...

Top