vBulletin-meddelande

Detta forum kräver att du väntar 5 sekunder mellan sökningar. Var vänlig och försök igen om 3 sekunder.

I motsats till vad folk kanske tror så är jag ingen miljöpartist. Jag tycker vi ska vårda naturen, men det Miljöpartiet står för är enligt min mening i mångt [...]

irish
Vill du annonsera ovan? Klicka här