Söker bana för privat övningskörning i Västeråstrakten.