REGLER FÖR OT-FORUMET!
OT-forumet behöver skarpa regler som kommer vidhållas. Även vanliga SH-regler gäller.

ALLMÄNT UPPFÖRANDE?
- Du ska ej vara otrevlig mot andra!
- Rapportera inlägg som bryter mot regler.
- Var objektiv och saklig i dina inlägg!
FLER PUNKTER...?
- OT ska vara ett trevligt forum för alla!
- Fylletrådar och dyligt ska ej finnas!
- Vi ska ha ett KUL forum :-)
I detta forum kommer vi ta till stängning och borttagning av trådar samt inlägg. Vad som orsakar stängning skrivs oftast ut av moderatorn i sista inlägget, om inget, så är ofta anledningen uppenbar (se regler).
LÄS OVAN INNAN DU DELTAR I OT-FORUMET

Resultat 1 till 19 av 19
 1. #1
  7.3 Werzions avatar
  Reg.datum
  jun 2004
  Ort
  Jönköping
  Hoj
  Ingen för tillfället
  Inlägg
  7 601

  Medborgerlig samling (MED)  Vår politik

  Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti. Vi driver en liberal ekonomisk politik och har en liberal syn på individens rättigheter och skyldigheter samtidigt som vi har en konservativ syn på samhället och kulturen. Medborgerlig Samling tar utgångspunkt i individens frihet och ser med förfäran på den klåfingrighet som politiker ofta ägnar sig åt. Vi anser att samhället ska skapas av medborgarna med grund i tillit, lojalitet och tradition och vi avvisar utopiska projekt.

  MED är svaret på såväl akuta som långsiktiga problem som det politiska etablissemanget flytt ifrån – och i många fall själv skapat. Återupprätta den ansvarige, självständige medborgaren! Myndighetsutövning ska präglas av personligt ansvar. Politiken ska vara rationell och långsiktig.

  MED är berett att samarbeta sakligt med alla demokratiskt valda partier.

  Vi förespråkar en näringslivspolitik som skapar jobb, ett starkt försvar, hårdförhet mot kriminella, individens okränkbarhet, en stram och ansvarsfull migrationspolitik, sänkt skattetryck, ett skol- och högskolesystem som är fast förankrat i förnuft och rationalitet och en ambitiös miljöpolitik.
  1. Statens kärnuppgifter

  Det är graden av tillit som skiljer goda samhällen från dåliga. Det gäller såväl tillit människor emellan som i människans förhållande till stat och företag. Tillit växer fram i ett land där lagen upprätthålls, brott bestraffas, tvister avgörs i opartiska domstolar, förhållandet till omvärlden är gott och alla bidrar till det gemensamma efter bästa förmåga. En fungerande demokrati är rotad i civilsamhället, och myndighetsutövning bör vara grundad på personligt ansvarstagande.

  Därför vill MED ha en kraftig straffskärpning för grova brott, avskaffa de automatiska straffrabatterna, stärka polisen och införa permanent närområdespolis. Vi vill återupprätta totalförsvaret, återinföra värnplikten och söka medlemskap i NATO. Sverige ska bidra till demokratisk utveckling, välstånd och fred bland våra samarbetspartners utomlands. Vapenexport behövs för att gynna svensk försvarsindustri. Vi vill ha bort tiggeri från gator och torg. Asylinvandringen till Sverige behöver under överskådlig framtid vara mycket låg. Människor skall istället hjälpas i sina närområden. EU ska vara en gemenskap som samordnar medlemsländernas politik avseende handel, säkerhet, miljö och migration, inte en federation. Tjänstemannaansvaret ska återinföras.
  2. Ekonomi och näringsliv

  Grunden i en sund ekonomi är ett fritt och välfungerande näringsliv, en flexibel arbetsmarknad, god infrastruktur och tillgång på bostäder. Sverige bör av försvarsskäl ha en hög grad av självförsörjning. Skatter bör tas ut efter bärkraft för att finansiera statens och kommunernas åtaganden, men det är önskvärt att de hålls så låga som möjligt.

  Därför vill MED minska arbetsgivaravgifterna genom att ta bort den allmänna löneavgiften och modernisera LAS, lagen om anställningsskydd. Grundavdraget vid inkomstbeskattning ska höjas. Vi vill reducera ränteavdraget, som bidragit till bubblan på fastighetsmarknaden. Offentliga bidrag ska – likt CSN-systemet – bestå av en bidragsdel och en lånedel. Kraftfulla satsningar på förbättrat järnvägsunderhåll ska genomföras. Den digitala infrastrukturen ska byggas ut till hela landet. Avveckling av hyresregleringen, förenklad byggstandard och en avgift för överklagan av bygglov ska införas. Vi vill minska jordbrukets skatter för att kunna bibehålla miljökraven samt öka självförsörjningsgraden. MED vill ha skatteavdrag för privata bidrag till den ideella sektorn. Civilsamhällets beroende av staten ska minska.
  3. Socialpolitik

  En förutsättning för det svenska välfärdssystemets legitimitet är att det tydligt framgår vilka som omfattas av det. De grupper som betalat in till systemen är de som har rätt till ersättning. MED är för huvudsakligen skattefinansierad sjukvård för alla svenska medborgare och även att akut, livsnödvändig sjukvård ska ges till alla som befinner sig lagligen i Sverige. Staten ska i minsta möjliga mån ha synpunkter på människors livsval. Till exempel är kön för de flesta en viktig och meningsskapande social kategori. Om medborgarna gör “könsstereotypa” val är det deras ensak, liksom om de väljer att leva i en samkönad relation. Statens roll är endast att garantera likhet inför lagen. MED värnar aborträtten.

  Därför vill MED att endast de som är folkbokförda i landet ska ha rätt till förmåner från det offentliga, som skola, sjukvård och socialbidrag. Företagarnas sjuklöneansvar ska minskas. Föräldraförsäkringen ska inte kvoteras. Gifta par ska ges möjlighet till sambeskattning samt kunna dela på intjänade pensionspoäng. MED vill utreda ett avlägsnande av den så kallade pensionsbromsen. Läkarnas administrativa sysslor måste minskas.
  4. Miljöpolitik

  MED bygger sin miljöpolitik på förvaltarskapstanken och på försiktighetsprincipen. Människan har i årtusenden förvaltat naturen: odlat och bebyggt den, skapat nya landskapstyper och behållit vild natur. Miljöproblemen löses genom att fortsatt sköta denna förvaltning med ansvar. Miljöpolitiken ska bedrivas utifrån vetenskap och på ett rationellt sätt som tar hänsyn till helheten. MED ser påverkan genom EU som ett verktyg för att driva miljöfrågor som behöver internationellt genomslag. Långsiktig hållbarhet, miljö och ekonomiskt välstånd hänger ihop i det långa loppet och utgör basen för Sveriges och övriga världens framtida livskvalitet. Att beakta och införliva miljövänlighet ska vara en självklarhet i det praktiska vardagslivet. MED bygger sin politik på hållbarhet och låter därmed miljöhänsyn ingå inom samtliga sakområden.

  Därför vill vi att förnybara energikällor på sikt ska ersätta fossila motsvarigheter. MED vill ha grön skatteväxling, dvs. att miljöfarliga produkter och tjänster beskattas hårdare än tidigare, medan skatter på arbete sänks.
  5. Bildning och utbildning

  Den västerländska kulturen är historiens mest framgångsrika. Det är helt centralt att bibehålla dess landvinningar: meritokrati, allas likhet inför lagen, möjligheten att söka välgång genom hårt arbete, könsjämlikhet, vetenskaplighet, frihet från rasdiskriminering osv. Högre studier ska drivas under ansvar med en betydligt striktare kunskapsutvärdering än idag. Att den högre utbildningen ger avkastning i form av spetskompetens är ett nationellt intresse. Politiserad pseudovetenskap som genusläror och identitetsideologi, som kommit att få en oroande stor roll inom akademin, ska granskas kritiskt. Skolan ska förbereda för ansvarstagande.

  Därför vill MED införa läroplikt istället för skolplikt. Högpresterande elever ska ges särskilda utbildningsmöjligheter. Det totala antalet lektionstimmar per vecka ska öka. Betyg ska ges från årskurs ett. Nationella kunskapsprov ska genomföras i tredje, sjätte och nionde klass. Nationella prov liksom nationell studentexamen ska sammanställas och rättas av oberoende instans. I högre grad än idag integreras hela lärarutbildningen med fristående kurser vid universiteten och högskolorna. MED vill avsätta medel till samhällets stora kulturinrättningar, såsom scenkonsten, den klassiska musiken, museer och bibliotek. Därutöver bör ideella föreningar och privata initiativ bära ansvaret. MED värnar den kommunala musikskolan.
  Följt detta parti på ganska nära avstånd i något år nu, ett nygammalt parti och en politik helt i min smak. Vad säger ni andra?

 2. #2
  Medlem
  Reg.datum
  sep 2014
  Ort
  Ja
  Hoj
  Ok
  Inlägg
  977
  Citat Ursprungligen postat av Werzion Visa inlägg


  Följt detta parti på ganska nära avstånd i något år nu, ett nygammalt parti och en politik helt i min smak. Vad säger ni andra?
  Njae, jag är tveksam. Låter det inte lite som som klassisk socialdemokrati med en nypa miljöretorik?

  Grön skatteväxling - Nej tack. Kan inte marknaden själv avgöra om/när det är dags att förnybara energikällor ersätter fossila bränslen.

  Sen gillar jag inte detta: "MED vill avsätta medel till samhällets stora kulturinrättningar, såsom scenkonsten, den klassiska musiken, museer och bibliotek. Därutöver bör ideella föreningar och privata initiativ bära ansvaret. MED värnar den kommunala musikskolan."

  Varför ska jag tvingas betala för detta, låt de bära sina egna kostnader.

 3. #3
  7.3 Werzions avatar
  Reg.datum
  jun 2004
  Ort
  Jönköping
  Hoj
  Ingen för tillfället
  Inlägg
  7 601
  Citat Ursprungligen postat av zoda Visa inlägg
  Njae, jag är tveksam. Låter det inte lite som som klassisk socialdemokrati med en nypa miljöretorik?

  Grön skatteväxling - Nej tack. Kan inte marknaden själv avgöra om/när det är dags att förnybara energikällor ersätter fossila bränslen.

  Sen gillar jag inte detta: "MED vill avsätta medel till samhällets stora kulturinrättningar, såsom scenkonsten, den klassiska musiken, museer och bibliotek. Därutöver bör ideella föreningar och privata initiativ bära ansvaret. MED värnar den kommunala musikskolan."

  Varför ska jag tvingas betala för detta, låt de bära sina egna kostnader.
  Socialdemokrati?
  Som om sossar vill återinföra tjänstemannaansvaret!?
  Så låg skatt som möjligt, låter det också sossigt? Eller att man vill att civilsamhällets beroende av staten ska minska?

  Ta bort tiggeri? Kraftig skärpning av straff av brott?

  "Staten ska i minsta möjliga mån ha synpunkter på människors livsval."

  Njaaa, så jäkla socialdemokratiskt låter det väl inte?


  Vad gäller musik och kultur, jag kan till stor del hålla med dig, MEN, vilka partier är det som inte vill värna och lägga pengar på allt sådant!? Skattepengar kommer nog (tyvärr!?) alltid hålla dessa icke livsnödvändiga saker vid liv, MED är ju knappast unik med att ha en budget för kultur och musik...

  Vad är det du inte gillar med att miljöpolitiken ska bedrivas utifrån vetenskap?

 4. #4
  Medlem Markuss avatar
  Reg.datum
  jan 2004
  Ort
  Area 08
  Hoj
  KTM
  Inlägg
  27 255
  Säkert bra, vilka står bakom, bittra moderater?
  Frågan är vad det skall tjäna till, tar väl minst 20 år att etablera sig kan jag tro

  Skickat från min Nexus 5X via Tapatalk

 5. #5
  Medlem
  Reg.datum
  sep 2014
  Ort
  Ja
  Hoj
  Ok
  Inlägg
  977
  Citat Ursprungligen postat av Werzion Visa inlägg
  Socialdemokrati?
  Som om sossar vill återinföra tjänstemannaansvaret!?
  Så låg skatt som möjligt, låter det också sossigt? Eller att man vill att civilsamhällets beroende av staten ska minska?

  Ta bort tiggeri? Kraftig skärpning av straff av brott?

  "Staten ska i minsta möjliga mån ha synpunkter på människors livsval."

  Njaaa, så jäkla socialdemokratiskt låter det väl inte?


  Vad gäller musik och kultur, jag kan till stor del hålla med dig, MEN, vilka partier är det som inte vill värna och lägga pengar på allt sådant!? Skattepengar kommer nog (tyvärr!?) alltid hålla dessa icke livsnödvändiga saker vid liv, MED är ju knappast unik med att ha en budget för kultur och musik...

  Vad är det du inte gillar med att miljöpolitiken ska bedrivas utifrån vetenskap?
  Fick lite vibbar av "Det svenska folkhemmet".

  De vill inte ha så låg skatt som möjligt.

  Grön skatteväxling rimmar illa med att miljöpolitiken ska drivas utifrån vetenskap. Skatteväxling är ju bara ett sattyg politiker håller på med när de vill tvinga på marknaden något för stunden godtyckligt bättre alternativ än något annat. En typ av arbete ska straffas och en annan typ ska gynnas, hur sätter man nivån på skatteväxlingen då? Godtycke?

  Alla aktörer på en marknad har olika preferenser, varför tror politiker att de kan bestämma hur en marknad ska/kan/bör agera bättre än marknaden själv? En elbil blir heller inte billigare bara för att man tar pengar från x och delar ut som subventioner till y, där y dessutom redan ingår i x.

 6. #6
  7.3 Werzions avatar
  Reg.datum
  jun 2004
  Ort
  Jönköping
  Hoj
  Ingen för tillfället
  Inlägg
  7 601
  Citat Ursprungligen postat av zoda Visa inlägg
  Fick lite vibbar av "Det svenska folkhemmet".

  De vill inte ha så låg skatt som möjligt.

  Grön skatteväxling rimmar illa med att miljöpolitiken ska drivas utifrån vetenskap. Skatteväxling är ju bara ett sattyg politiker håller på med när de vill tvinga på marknaden något för stunden godtyckligt bättre alternativ än något annat. En typ av arbete ska straffas och en annan typ ska gynnas, hur sätter man nivån på skatteväxlingen då? Godtycke?

  Alla aktörer på en marknad har olika preferenser, varför tror politiker att de kan bestämma hur en marknad ska/kan/bör agera bättre än marknaden själv? En elbil blir heller inte billigare bara för att man tar pengar från x och delar ut som subventioner till y, där y dessutom redan ingår i x.
  Vilka politiker eller partier är det som inte diskuterar subventioner inom diverse områden?
  Hur står sig Sveriges elbilspark gentemot Norges?
  (Jag tycker vi har något att lära oss utav våra grannar på den punkten)

  De vill ha så låg skatt som möjligt som jag ser det. Den ska såklart räcka till allt, men inte mer. All skatt ska kunna motiveras och inte mer än nödvändigt ska tas ifrån arbetarna/medborgarna.

  Du verkar eftersöka en politik som inte utövar politik eller levererar politik!?
  Man är ju visserligen inte alltid glad när politiker lägger sig i, men samtidigt är det ju ofta deras jobb och arbetsuppgift hehe

  Jag anser dem vilja göra politiker bättre och mer rättvis. Bidrar man positivt till samhället så gynnas man av deras politik, me like!

  Du missade utveckla mer om socialdemokrati-känslan. Om du anser dem vara det så vill jag gärna försöka förstå det.

  MED är inte perfekta, men dagens politik verkar ju tyvärr mest handla om att välja det minst sämsta alternativet...

  Skickat från min OnePlus 3T via Tapatalk

 7. #7
  Medlem
  Reg.datum
  sep 2014
  Ort
  Ja
  Hoj
  Ok
  Inlägg
  977
  Citat Ursprungligen postat av Werzion Visa inlägg
  Vilka politiker eller partier är det som inte diskuterar subventioner inom diverse områden?
  Hur står sig Sveriges elbilspark gentemot Norges?
  (Jag tycker vi har något att lära oss utav våra grannar på den punkten)

  De vill ha så låg skatt som möjligt som jag ser det. Den ska såklart räcka till allt, men inte mer. All skatt ska kunna motiveras och inte mer än nödvändigt ska tas ifrån arbetarna/medborgarna.

  Du verkar eftersöka en politik som inte utövar politik eller levererar politik!?
  Man är ju visserligen inte alltid glad när politiker lägger sig i, men samtidigt är det ju ofta deras jobb och arbetsuppgift hehe

  Jag anser dem vilja göra politiker bättre och mer rättvis. Bidrar man positivt till samhället så gynnas man av deras politik, me like!

  Du missade utveckla mer om socialdemokrati
  Precis. Det gör i princip alla politiker men det gör inte att jag tycker bättre om det.

  Norge har - eller har haft? - statliga subventioner för köp av elbilar, så alla är med och betalar för att de som är rika nog ska kunna köpa en elbil.

  Ja du har faktiskt rätt, jag har röstat en gång och då röstade jag blankt. Hade jag röstat så hade min röst fallit på Liberala partiet. I övrigt håller jag med George Carlin:

  Håller dock med om att de verkar vara ett av de bättre alternativen bland alla dåliga sås.

  Får nog backa lite ang. (den klassiska)socialdemokratin. Som sagt, fick lite konservativa, folkhemsanda-vibbar.

 8. #8
  What would Shervin do? Skrotnisses avatar
  Reg.datum
  okt 2006
  Ort
  Månbas Alpha
  Hoj
  120 år gammalt, 2559cc
  Inlägg
  15 243
  Kan man inte samla ihop alla knasbollspartier på en valsedel? Då får man ju fram idiotprocenten bland befolkningen.

 9. #9
  blueridge
  Reg.datum
  jun 2007
  Ort
  söderöver
  Hoj
  En 1200 utan puts
  Inlägg
  5 798
  Citat Ursprungligen postat av Skrotnisse Visa inlägg
  Kan man inte samla ihop alla knasbollspartier på en valsedel? Då får man ju fram idiotprocenten bland befolkningen.


  En valsedel kanske räcker? Kan du sträcka dig till en för vardera blocket? Kanske måste man då ha en för partier som inte kan definieras enligt gängse synsätt?

  Trodde du tyckte Josefin Utas var vettig?
  Senast redigerat av blueridge den 2017-06-10 klockan 12:32.
  "Man, if I could find a shield like that, I'd walk around naked in my glass home."

 10. #10
  ہمیشہ آخری. BusAnnas avatar
  Reg.datum
  apr 2010
  Ort
  Vasastan
  Hoj
  Får inte ha nån för mamma.
  Inlägg
  2 220
  Undertecknad är engagerad i MED.
  MED finns denna vecka på Politikerveckan i Järva, kommer finnas i Almedalen i juli, och på onsdag har vi seminarium i riksdagen med Finn Bengtsson, så kom gärna förbi och kolla själva om vi är kokko eller seriösa.
  Citat Ursprungligen postat av - Jerker - Visa inlägg
  Begåvning och hojintresse samsas inte alltid i en och samma individ.

 11. #11
  blueridge
  Reg.datum
  jun 2007
  Ort
  söderöver
  Hoj
  En 1200 utan puts
  Inlägg
  5 798
  Citat Ursprungligen postat av BusAnna Visa inlägg
  Undertecknad är engagerad i MED.
  MED finns denna vecka på Politikerveckan i Järva, kommer finnas i Almedalen i juli, och på onsdag har vi seminarium i riksdagen med Finn Bengtsson, så kom gärna förbi och kolla själva om vi är kokko eller seriösa.
  Men är ni, likt SD, semisossar?
  "Man, if I could find a shield like that, I'd walk around naked in my glass home."

 12. #12
  7.3 Werzions avatar
  Reg.datum
  jun 2004
  Ort
  Jönköping
  Hoj
  Ingen för tillfället
  Inlägg
  7 601
  Citat Ursprungligen postat av blueridge Visa inlägg
  Men är ni, likt SD, semisossar?
  "Vad Medborgerlig Samling är och vad vi vill

  Sverige behöver en levande gräsrotsrörelse som förenar den enskildes rätt till frihet med ett konservativt förhållningssätt till samhälle och stat. De borgerliga riksdagspartierna har tyvärr, under senare år, övergett vården om den samhällsgemenskap och den respekt för medborgarna som är en förutsättning för ett frihetligt, civiliserat och framgångsrikt land. Medborgerlig Samling bildades för att säkerställa dessa värderingars plats i samhället.

  Medborgerlig Samling är ett blågrönt parti. Blått för att vi är borgerliga, i den meningen att vi vill värna den enskildes trygghet och säkerhet, ekonomiska och intellektuella frihet samt möjlighet att gå sin egen väg. Grönt för att vi vill ha ett hållbart samhälle, där det tas itu med miljöproblemen. Men även hållbart i betydelsen social hållbarhet och sammanhållning för det gemensamma bästa.
  "

  "Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti. Vi driver en liberal ekonomisk politik och har en liberal syn på individens rättigheter och skyldigheter samtidigt som vi har en konservativ syn på samhället och kulturen. Medborgerlig Samling tar utgångspunkt i individens frihet och ser med förfäran på den klåfingrighet som politiker ofta ägnar sig åt. Vi anser att samhället ska skapas av medborgarna med grund i tillit, lojalitet och tradition och vi avvisar utopiska projekt.

  MED är svaret på såväl akuta som långsiktiga problem som det politiska etablissemanget flytt ifrån – och i många fall själv skapat. Återupprätta den ansvarige, självständige medborgaren! Myndighetsutövning ska präglas av personligt ansvar. Politiken ska vara rationell och långsiktig.

  MED är berett att samarbeta sakligt med alla demokratiskt valda partier.


  Vi förespråkar en näringslivspolitik som skapar jobb, ett starkt försvar, hårdförhet mot kriminella, individens okränkbarhet, en stram och ansvarsfull migrationspolitik, sänkt skattetryck, ett skol- och högskolesystem som är fast förankrat i förnuft och rationalitet och en ambitiös miljöpolitik.
  "
  Vad tycker du det låter som?
  Frågan du mig så låter det inte sossigt.
  *edit* Framförallt tycker jag det låter som sådan politik Sverige behöver, VERKLIGEN behöver.
  Senast redigerat av Werzion den 2017-06-11 klockan 12:40.

 13. #13
  7.3 Werzions avatar
  Reg.datum
  jun 2004
  Ort
  Jönköping
  Hoj
  Ingen för tillfället
  Inlägg
  7 601
  Citat Ursprungligen postat av zoda Visa inlägg
  Sen gillar jag inte detta: "MED vill avsätta medel till samhällets stora kulturinrättningar, såsom scenkonsten, den klassiska musiken, museer och bibliotek. Därutöver bör ideella föreningar och privata initiativ bära ansvaret. MED värnar den kommunala musikskolan."

  Varför ska jag tvingas betala för detta, låt de bära sina egna kostnader.
  Kastar in en liten update och en hint om hur partiet (MED) lutar

  I nuvarande budget (som är grovt skissad och under arbete) så vill MED lägga ca fyra miljarder mindre på Kultur än nuvarande regerings budget.
  Utgiftsposten heter "Kultur, medier, trossamfund och fritid" och får 10,5 miljarder istället för 14,5 miljarder.
  Det är 28% mindre till den posten som istället går till bl.a. försvarsmakten, polisen och rättsväsendet.

  (Men återigen, WIP - Work In Progress, inget är skrivet i sten, men kultur är inte partiets prioritet)
  Senast redigerat av Werzion den 2017-07-17 klockan 00:32.

 14. 2017-07-18, 17:23
  Anledning
  Skapligt flummigt...

 15. #14
  Apesquad Teos avatar
  Reg.datum
  apr 2003
  Ort
  Stockholm
  Hoj
  2016 KTM 1290 SD, 1995 Yamaha TT600S
  Inlägg
  13 303
  Det lutar åt MED för mig. Har varit med på ett par pubar nu och det känns som seriöst och påläst folk som vill genomföra en grundlig social och ekonomisk reform.
  www.pickis.life
  forumet för flakbilsentusiaster

 16. #15
  7.3 Werzions avatar
  Reg.datum
  jun 2004
  Ort
  Jönköping
  Hoj
  Ingen för tillfället
  Inlägg
  7 601

 17. #16
  7.3 Werzions avatar
  Reg.datum
  jun 2004
  Ort
  Jönköping
  Hoj
  Ingen för tillfället
  Inlägg
  7 601

 18. #17
  7.3 Werzions avatar
  Reg.datum
  jun 2004
  Ort
  Jönköping
  Hoj
  Ingen för tillfället
  Inlägg
  7 601


  - - - Updated - - -


 19. #18
  7.3 Werzions avatar
  Reg.datum
  jun 2004
  Ort
  Jönköping
  Hoj
  Ingen för tillfället
  Inlägg
  7 601

 20. #19
  7.3 Werzions avatar
  Reg.datum
  jun 2004
  Ort
  Jönköping
  Hoj
  Ingen för tillfället
  Inlägg
  7 601

Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •  

Är inte det bara en massa lösa rykten? Snackas ju även om att Chaz Davies ska bli utbytt till nästa säsong av Scott Redding som nu gör succé mer eller mindre i [...]

sedition
Vill du annonsera ovan? Klicka här