REGLER FÖR OT-FORUMET!
OT-forumet behöver skarpa regler som kommer vidhållas. Även vanliga SH-regler gäller.

ALLMÄNT UPPFÖRANDE?
- Du ska ej vara otrevlig mot andra!
- Rapportera inlägg som bryter mot regler.
- Var objektiv och saklig i dina inlägg!
FLER PUNKTER...?
- OT ska vara ett trevligt forum för alla!
- Fylletrådar och dyligt ska ej finnas!
- Vi ska ha ett KUL forum :-)
I detta forum kommer vi ta till stängning och borttagning av trådar samt inlägg. Vad som orsakar stängning skrivs oftast ut av moderatorn i sista inlägget, om inget, så är ofta anledningen uppenbar (se regler).
LÄS OVAN INNAN DU DELTAR I OT-FORUMET

Resultat 1 till 14 av 14
 1. #1
  Medlem
  Reg.datum
  nov 2003
  Ort
  Okinawa
  Hoj
  zzr 600
  Inlägg
  5

  svt och deras agenda! tänkvärt.

  Det här är så bra skrivet att jag vill dela med mig av den här texten. Jag är ej författare. Texten summerar
  upp läget idag på varför allt är som det är på ett väldigt bra vis. Förstår man inte nu så förstår man aldrig.

  Annika Grahn Charmolu?????????????????????????????????????????

  SVT's agenda är att förleda den svenska befolkningen.
  Den djupa staten mördade Kennedy och nu med digitala dominansen gällande kontroll och övervakningssystemen
  samt mediakontroll
  försöker denna djupa dolda organisation
  inte bara krossa Trump
  utan även ta över världen som vi känner den.

  SVT bjuder befolkningen på bröd och skådespel och nyheter
  som förleder och döljer den globalistiska planen och agendan.

  Att följa och analysera nyheterna de presenterar över tid har omöjliggjorts då de inte finns tillgängliga i öppet arkiv eller på SVT play mer än några dagar.

  SVT hyllade Hillary Clinton helt okritiskt och utan hänsyn
  till de fakta om hennes brott som avslöjades i den dokumentation som Wikileaks publicerade.

  Dessa avslöjanden redovisar SVT inte alls .

  Svartmålningen av Trump sker i princip dagligen
  utan att en analys baserat på fakta presenteras.

  Djupa staten har via slopad medialagstiftning gjort att man kraftigt kunnat koncentrera mediaägandet i USA.

  Dessutom skrotades lagen som förbjöd statlig inblandning
  och propaganda i nyhetssändningar
  vilket gör att djupa staten inom nationen kan fritt styra
  nyheterna i landet.

  De som invänder med fakta
  stigmatiseras som fake news
  av deep states media-lakejer.

  De nyheter som SVT rapporterar om och hur dessa framställs
  är den framställning som den djupa staten utformat och bestämt som gynnar deras målsättning.

  Sant insatta debattörer, akademiker, som skulle kunna bryta ner händelser och sätta dem i en kontext
  släpper inte SVT's nyhets- och politiska redaktioner fram
  sedan flera år.

  Försök att redogöra för någon om vad som skett i Syrien,
  vilka parter som är involverade, och varför,
  så blir det svårt eller snarare omöjligt med det
  SVT's nyheter presenterat som underlag.

  SVT har inte redogjort för de faktiska rivaliserande parterna gällande gasledningsdragningar till Europa via Syrien.

  De redogör inte heller för att vårt skuldbaserade finansiella system är skuldmättat.

  Inte heller att amerikanska dollarn är på väg ut som råvaruvaluta.

  Systemet håller på att krascha.

  Och när det nya systemet och den globala valutan införs
  vill olika aktörer vara herre på täppan över råvarutillgångar
  och råvaruflöden.

  Sveriges styrande har valt den (amerikanska) djupa statens sida.

  Av det följer att SVT har ett sändningsdirektiv som vinklas politiskt.

  Men inte bara SVT har politiskt direktiv utan även våra regeringar.

  Sverige befinner sig i högkonjunktur men lånar som aldrig förr
  för att solidariskt bära upp det kraschande finansiella systemet
  tills alla bitarna är på plats för omstarten.

  Varför så sker, mot alla nationalekonomiska principer problematiserar inte SVT.

  Inte heller att skuldsättningen kommer öka över tid.

  Vid lågkonjunktur kommer Sverige gå ner för räkning självklart
  och stora skattehöjningar kommer samtidigt
  som stora nedskärningar inom offentlig sektor och välfärdsnät.

  Lägg där till att svenskarna är världens mest skuldsatta
  befolkning privat.

  Arbetslöshet och räntehöjning och bobubblan spricker.

  Men det vill de inte att vi ska förstå.

  Detta är det skapade ekonomiska vapnet
  som med den allt ökande kostnaden för flyktingarna
  kommer skapa stor social oro i landet.

  Målet för den djupa staten och extrem-eliten på jorden
  är total global dominans
  och styre över regioner där alla nationalstater
  splittras upp till nya regioner.

  Du får inget veta om detta.

  Du får inget veta om den plan som gäller Sverige i framtiden
  och hur man når fram till målet.

  Faktum är att Sverige befinner sig i krig,
  men den moderna fjärde generationens krigföring handlar inte om bomber granater och uniformerade soldater.

  Därför inser vi inte att striden rasar redan,
  vad det handlar om är socialt och ekonomiskt.

  Utifrån ovan nämnda målsättning så ter sig Anders Borgs
  yttrande på economic forum i Davos 2013 helt logiskt:
  "You create war - we get the refuges - it is a win-win situation".

  Dvs. Reinfeltds regering var helt införstådda och i acceptens
  och samverkan med deep state och globalisternas plan.

  Med "vi" menade han inte Sverige och svenskarna
  utan den globalistiska samhällseliten i Sverige.

  Det går inte att sätta definitiv tidpunkt för startskottet
  för denna plan för Sverige.

  Men en avgörande händelse är bombdådet
  vid Drottninggatan 11 december 2010.

  Efter det stiftade man många nya lagar som reglerar
  och kontrollerar Sveriges medborgare.

  Jag kan tänka mig att Sverige då även förändrades till att klassas som i ett slags krigsberedskap.

  Vid ett sådant förändras SVT's sändningsavtal
  då ju SVT ingår som viktig del i staten Sveriges totalförsvar.

  Objektivitet och saklighet och uttömmande rapportering
  får ge vika för att stärka folkviljan
  och för att stärka band till allierade och reducera sympatier
  med motståndaren.

  Psykologiskt propagandistiskt framställer man en verklighet
  på det sätt som gynnar ledning och dess allierade.

  Det svenska folket får ingen information om att
  public service's uppdrag har förändrats.

  SVT vinklar numera relativt uppenbart.

  Ett exempel på det är när den politiska redaktionens program Agenda ljudlägger reportage med stämningsmusik
  för att väcka önskad reaktion och sympati.

  När man rapporterar smyger man in subjektiva nedsättande bedömningar om ledare och grupper.

  De små orden färgar bilden precis på samma smygande sätt
  som stämningsmusiken gör.

  Vissa nyheter väljer man bort helt då det inte passar agendan. Andra nyheter lyfts fram för att avleda.

  Man idkar agenda-journalistik, man sållar genom värdegrunder, man filtrerar bort uppgifter och redigerar verkligheten.

  Man får folket att tro att det som presenteras
  är den väsentliga sanningen och en sann verklighetsskildring,
  och att om man tar del av SVT så är man välunderrättad.

  Läser man igenom det sändningsavtal/sändningstillstånd
  som tecknades mellan regeringens
  kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 2009 12 17
  så kan man i jämförelse med vad som sänds idag
  då kan man snabbt lite hafsigt inse
  att detta avtal inte riktigt följs.

  Om man till exempel ser till SVT's proportionalitet
  gällande visuell och "sociologisk" representation av
  Sveriges befolkning i programutbudet
  så har man en valt en normkritisk hållning.

  Denna är inte neutral utan är agenda-journalistik
  som går under beteckningen "värdegrund".

  Just den normkritiska hållningen kan ses som politisk icke neutral.

  Den normkritiska hållningen eller ideologin om man så vill
  innebär kraftigt förenklat
  att minoritetsgrupper och de som avviker från majoriteten
  i olika skepnader eller sätt
  överrepresenteras i SVT's utbud jämfört med
  befolkningen som helhet.

  Normer eller kultur är det som håller samman ett samhälle.

  Det är en en samling uppsättning gemensamheter
  som majoriteten kan enas om.

  SVT säger sig företräda mångfald.

  Det blir lätt patetiskt och hycklande när man anstränger sig
  för att vara inkluderande liberala och normkritiska.

  Alltsom oftast ska någon pressas in i bildrutan som inte har etniskt svenskt utseende alternativt någon från HBTQ-gruppen.

  Här kommer identitets-politiken in.

  En slags hyllande av offer.

  Personligen tycker jag det blir till en annan slags "rasism"
  dessas slags ytliga identitetsmarkörer
  är mer intressanta som urvalsgrund än deras faktiska kvaliteter.

  Dvs har du mörk hy får du positiv särbehandling
  och har numera lättare för att väljas till exempelvis programledare.

  Just rasist är ett extremt flitigt använt begrepp i SVT's sändningar.

  Rasismen tycks hota och söndra Sverige
  trots att det finns forskning som påvisar att Sverige
  är bland jordens minst rasistiska länder.

  SVT stigmatiserar de som kritiserar den generösa flyktingpolitiken som rasister.

  Flyktingfrågan görs till ett slagträ
  som splittrar landets befolkning.

  De goda är givetvis de som vill ha öppna gränser
  enligt SVT's hållning
  de andra är de onda.

  Sverige ska upplösas som enad nation för att uppgå
  som uppstyckat till nya regioner i det kommande globala styret.

  SVT programmerar därför Sveriges befolkning till att bli mer öppna för detta.

  Man löser upp de normer som förenat landet någorlunda,
  och man slags stämplar svensk identitet
  som något intolerant
  och fult omodernt och förlegat.

  Framförallt den etniskt svenske mannen.

  Patriotism blir synonymt med rasism. (sporten undantaget).

  Andra etniciteter prisas däremot (det mångkulturella).

  Sverige och svenskhet ska vi lära oss uppfatta som något
  som inte är värt att vårda.

  På så vis kan man se Public Service
  i globalismens stridande tjänst
  med kulturmarxism som vapensystem sociologiskt
  och psykologiskt.

  Geopolitiskt och geostrategiskt är Sverige högintressant
  för globalist-eliten precis på samma sätt som Ukraina och Syrien.

  På svenskt territorial vatten utanför Gotland
  går globalist-elitens motståndares gasledning till
  europeiska kontinenten.

  Det naturresursflödet vill globalisterna dominera eller strypa.

  Varför Joe Biden kom till Stockholm och träffade regeringen handlade om rysk gastransport som man önskade förhindra
  via Northstream.

  Två veckor senare återinstallerades militärt förband på Gotland.

  Hamnar på Gotland försökte man stänga för ryska gasprojektet. (För övrigt är det nu Joe Biden's son som tagit över gasen i Ukraina)

  SVT presenterade detta som enskilda nyheter utan att sätta
  dessa i sitt rätta sammanhang.

  När sedan Angela Merkel besökte Stockholm i höstas/vintras presenterades inte skälet av SVT till denna blixtvisit.

  Tyskland är nämligen i stort sett helt beroende av rysk gas
  för sin energiförsörjning.

  Givetvis så klargjorde inte SVT den faktiska kontexten.

  Samma skeva nyhetsrapportering gäller givetvis som om
  Ukraina och Syrien.

  Skrämselpropagandan om Ryssland och
  pro NATO-rapporteringen ligger i linje med våra allierade globalist -herrars plan på världsherravälde.

  SVT's nyheter är psykologisk och propaganda-krigförande part
  för Sveriges upplösning.

  Majoriteten som tagit del av rapporteringen
  om den krisande polismyndigheten
  och det vansinniga vanstyret
  har svårt att förstå hur detta kan få fortsätta.

  Men har man i åtanke att planen är att Sverige ska upplösas
  och landet styckas upp mot andra Nato-regioner
  så ter sig de hårt kritiserade nya stora polisdistrikten
  fullständigt logiskt motiverade.

 2. #2
  Medlem
  Reg.datum
  nov 2003
  Ort
  Okinawa
  Hoj
  zzr 600
  Inlägg
  5
  SVT visade för några år sedan reportage
  om då FN-anställda Margot Wallström
  som satt och grät med afrikanska kvinnor som blivit våldtagna
  i inbördeskrig.

  I skarpa ordalag krävde hon att FN skulle beteckna våldtäkt
  som krigsbrott och ses som ett vapensystem.

  Samma Wallström sitter nu som utrikesminister i den
  svenska regeringen.

  Siffrorna på sexuella övergrepp och våldtäkter har mångdubblats de senaste åren.

  Siffrorna korrelerar med immigrant-tillströmningen.

  Wallström gråter inte med de svenska våldtäktsoffren.

  Hon är ju helt införstådd med att våldtäkter är ett vapensystem man använder sig av i krig.

  Och just detta vapensystem används nu i Sverige.

  Världens mest jämlika och liberala land öppnade sina gränser
  för män från världens minsta jämlika och liberala.

  På flykt från krig som Borg sade var skapade av de han är
  lierad med
  och att detta med tillströmmande flyktingar var något bra
  för Sverige - dvs det skulle söndra Sverige helt planenligt.

  Fråga dig varför de som kommer hit till 80 procent är i stridsdugliga män ålder och testosteronstinna.

  Majoriteten som det tycks från Afghanistan där det råder vardagslugn i många större städer sedan länge vilket SVT
  aldrig nämnt för tittarna.
  Man väljer alltid prata om landet i krigstermer.

  Man vill planerat att svensken ska sluta knyta näven i fickan
  och ta till våld och vapen så att man kan gå in med
  globalisternas styrkor i landet.

  Därför får så många immigranter stanna i landet.

  Därför har man öppnat gränserna igen.

  Därför tillåts våldtäkterna att öka i antal.

  Afghaner och övriga från mena-länderna är det vapensystem
  de satt på plats för att skapa denna civila oro i landet
  som krävs för att kunna gå in med internationella styrkor
  för att ta utländsk kontroll över Sverige,
  som då blir uppstyckat i protektorat.

  Ansvariga med största sannolikhet NATO och FN-styrkor
  och SVT bereder mark psykologiskt hos svenskarna
  genom enkom och ständigt positiva ordalag
  rapportera om dessa organisationer.

  SVT's nyheter rapporterade om Margot Wallströms
  och regeringens kamp för plats i FN's säkerhetsråd.

  Man tog till och med pengar från den annars så heliga bistånds-budgeten för att finansiera denna kampanj
  för en plats i säkerhetsrådet.

  Varför detta var så extremt viktigt för Sverige
  förklarade aldrig SVT.

  Något man inte har nämnt alls i nyheterna
  är det avtal som undertecknades av svensk regeringsrepresentant vid Economic Forum i Kigali Rwanda den 12- 13 maj 2016
  av framtidsminister Kristina Persson - "Kigali Treaty".

  På detta forum uppmärksammades det grymma folkmordet
  under inbördeskriget i just Rwanda.

  Avtalet "The Kigali treaty" som jag tolkar det skulle syfta till
  att liknande folkmord, det i Rwanda
  aldrig skulle kunna återupprepas vid framtida inbördeskrig
  i några länder.

  I avtalet som undertecknades av vår regering representerad
  av framtidsministern, förbinder sig vårt lands regering ,
  att vid inbördeskrig låta makten lämna huvudstaden Stockholm.

  Huvudstad är där en regering finns och detta innebär att makten över landet kan förflyttas utomlands med stöd av detta avtal.

  Bortemot 30 länder skrev under avtalet -
  förvånande nog mestadels västländer vill jag minnas.

  Om civil oro utbryter över landet som jag tolkar det
  kan då styret av landet övergå till
  internationella Förenta Nationernas säkerhetsråd
  och dess säte i New York.

  Det vill säga vid civil oro eller vid en ekonomisk kollaps av Sverige så förflyttas makten från Stockholms Rosenbad och riksdag.

  Det förklarar regeringens desperata kamp för att få den åtrådda platsen i säkerhetsrådet.

  Det bekräftar planen på att upplösa och söndra det Sverige
  vi känner som vårt.

  Det är en fruktansvärt grym plan med våldtäkt
  som vapensystem och att Wallström är fullt medveten om detta.

  Hon fäller inga tårar alls över hennes unga landsmanninor
  som brutalt har fallit offer för detta vapensystem.

  Hon och de styrande i Sverige har känt till denna grymma
  strategi i åratal.

  Men detta tycks även rättsväsendet och Sveriges domare
  vara medvetna om.

  Domarna som gäller våldtäkt
  är mycket ringa sett i proportion till andra brott.

  Ofta frias gärningsmännen eller så klassas de som "barn".

  Sällan döms någon till utvisning.

  Skadeståndsbeloppen är skamligt låga.

  Med de domar som faller
  tycks det som att de är provokationer
  till stora upplopp och hämndaktioner.

  Något som bör nämnas är att många inom rättsväsendet i Sverige tillhör frimurarorganisationen.

  Det är ett internationellt nätverk och när man läser medlemslistor över de tusentals organiserade medlemmarna i Sverige
  kan man snabbt uppskatta att de flesta har sin profession
  inom rättsväsendet.

  Frimurarna svär ed på att framför allt annat ställa upp på sin frimurarbroder
  och lyda de högre upp i hierarkin.

  Denna lojalitet står över lagen.

  Denna globala strikt hierarkiska organisation hjälper fram sina ordensbröder till maktpositioner i näringsliv
  och samhällsfunktioner.

  Ytterst syftar denna organisation och globala nätverk
  till att styra världen.

  Sällskapen kan ha olika namn men de ingår i
  samma maktstruktur.

  Dessa män är starkt drivande bakom målet
  för att få en världsregering på plats.

  SVT beskriver inte gärna de helt vansinniga domar
  gällande sexuella övergrepp
  som fallit de senaste åren.

  Inte heller lyfter man frågan om det exploderande antal våldtäkter som begås i Sverige i nyheter eller i debattprogram .

  SVT kränker offren ytterligare genom att tiga bort verkligheten
  och offrens lidande.

  Idéen om ett globalt styre förenar de globalistiska
  Nya Moderaterna likväl som Liberalerna, Centern
  och Socialdemokraternas socialistiska "internationalen" idé
  om alla förenade och i likhet över hela jorden.

  Både Sahlin och Reinfeldt har talat i nedsättande ordalag
  om Sverige.

  Sahlin har påtalat att Sverige och svenskarna
  inte har någon kultur och Reinfeldt säger att Sverige
  inte tillhör svenskarna utan de som flyttar hit.

  Men även Miljöpartiet bekänner sig till ambitionen
  på detta globala styre.

  FN's "Agenda 21" och "Agenda 2030" som är styrdokument
  för hur man ska rädda planeten
  och där tanken är att allt ska regleras på planeten -
  regionalt, lokalt och individuellt -
  All konsumtion -
  Alla transporter och resor-
  Alla råvaror -
  All energiförbrukning.

  Följdriktigt ser man på de flesta företeelser
  som att man förbrukar planeten och därför ska allt detaljregleras.

  Oavsett de stora bristerna som finns i det
  vetenskapliga underlaget för det påstådda klimathotet
  så är det så man via globalisternas dominans över media
  pumpar ut för att tränga bort den faktiska sanningen.

  Vetenskapliga fakta som talar emot deras framställning
  och om global uppvärmning och koldioxiden som hot döljs.

  SVT är givetvis även i detta fall propagandistiskt partiskt
  för globalisternas beskrivning av klimatproblemet.

  Därigenom kan man få med människor på tanken att denna globala världsregering kan lösa det formulerade klimathotet.

  Det är inte så enkelt att våra politiker är helt obegåvade
  som de tycks då vi tar del av nyheterna.

  Om inte SVT var verktyg i globalist-agendan
  så skulle en skicklig journalist kunna ta ner dem
  och krossa den absurda retoriken.

  Tyvärr finns inte de journalisterna kvar på SVT.

  Satt i relation till den globalistiska planen har de inte rätt att avvika från den satta agendan med dess narrativ.

  Tittarna sitter och lyssnar och upplever journalisterna på TV
  som inkompetenta och värdelösa.

  Frågor uteblir och trots öppet mål blir det mållöst.

  Journalisterna har lämnat journalistiken bakom sig
  men uppbär hjälpligt ett sken av att vara proffsiga journalister
  och reportrar.

  Tyvärr är det bara att konstatera att det som presenteras är i klass med Pravdas journalistik i forna Sovjet.

  Det som gör det så mycket värre och mer propangandistiskt effektivt än Pravda är att SVT
  har högt förtroendekapital hos den svenska befolkningen.

  Sovjetmedborgarna visste att det var enpartistatens sanningar
  och tidningen dess megafon.

  Det var en offentlig sanning och allmänt känt.

  I Sverige litar licensbetalarna på SVT's slogan
  "Fri och oberoende TV".

  I själva verket är det som du nu kanske kan förstå inte
  Sveriges Television utan Globalisternas Television.

  Den finns inte för Sveriges skull
  utan att distrahera vilseleda avleda och påverka befolkningen
  för att på sikt som vilsna får
  ledas mot den dolda målsättningen.

  Att svensken så godtroget litar på den utformade verklighetsbeskrivningen, gör att de styrande tycks få
  vatten på sin kvarn.

  Sveriges befolkning tycks så mentalt slöa och intellektuellt degenererade att landet är blott
  som en ynklig tam bonde, på det globala schackbordet.

  Cyniskt men så resonerar de globalistiska psykopaterna
  att är man så dum och ansvarslös som den svenska befolkningen så förtjänar de att bli lurade och de förtjänar att offras.

  Det verkar vara den inställningen som måste legitimera
  SVT nyhetsstabs förräderi mot sina landsmän.

  Att klämma åt SVT är mycket svårt
  då de som "som faen läser bibeln" eller som
  den skickligaste advokat, nyttjar alla kryphål och alla möjligheter som inte reglerats i public service- avtalet.

  Läs igenom avtalet och stäm av det mot vad som visas.

  De har världens skickligaste skickligaste
  informationskrigande enheter som vägleder dem skulle jag tro.

  SVT splittrar landet.

  Propagandan och agenda-journalistiken hjärntvättar människor.

  De som har tid energi och kraft och som kommit fram till detta stigmatiseras av SVT.

  De hängs ut, förlöjligas och tystas,
  vilket även sker på sociala forum såsom facebook.

  De som litar blint på SVT, blir rasande och osams på de
  som berättar om den verkliga verkligheten.

  Man kan inte ta till sig, att man inte bara blivit felunderrättad
  och förd bakom ljuset.

  Kognitiv dissonans uppstår.

  Det finns ett psykologiskt förband inom det svenska militära.

  De anställda har fått utbildning av USA's motsvarande förband.

  Jag såg på deras hemsida att de rekryterade folk
  till denna enhet för många år sedan.

  Man sökte personal med olika kompetenser.

  Man sökte informatörer, journalister, beteendevetare, psykologer, sociologer, pr- och reklammänniskor.

  Hemsidan sedan länge borta i dess tidiga tappning.

  Så även platsannonsen.

  Rekryteringen har tydligen lyckats
  och man sitter nu på ett "dream team" inom propaganda.

  Någon knuten till detta förband "groomade" både mig
  och min pojkvän, som också aktivt publicerade material
  på facebook, som SVT och annan etablerad media
  tystade ner etc.

  Hon var rätt lätt att avslöja.

  Sedan dess har de blivit skickligare.

  De kartlägger opposition och dissidenter,
  de trollar skapar irritation och förlöjligar.

  De kan dessutom agera som "Agent Provocateur"
  dvs driva fram situationer.

  De infiltrerar grupper och knyter "vänskapsband" med sas sanningskrigarna.

  Vaksamhet och aktsamhet är viktigt.

  Att jag kunnat se sammanhang genom att koda av är mycket
  för jag själv har liknande kompetens
  då jag är utbildad inom propagandaområdet reklam.

  Jag har med denna text velat dela med mig till andra
  det jag förstått och insett för Sveriges och svenskarnas bästa.

  Vill du se Sveriges barn och barnbarn ha ett
  lugnt och fredligt Sverige?

  Dela då gärna denna text med andra.

  Förändring börjar med information och insikter.

  Tack för att du tog dig tid att läsa.

  Med vänlig hälsning
  Annika Gran Charmolu.??*??*??*??
  27/05 -17

 3. #3
  Medlem Wunders avatar
  Reg.datum
  apr 2004
  Ort
  Stockholm
  Hoj
  GSX-R400 -87 & DR 800 -90
  Inlägg
  3 109
  TL;DR...

  Av det lilla jag orkade läsa så var det alldeles för mycket svammel och konspirationsteorier för att tas på allvar.

  Foliehatt PÅ.
  Allting nån annan kan göra kan jag göra bättre.

 4. #4
  Comme as you are totoros avatar
  Reg.datum
  jan 2009
  Ort
  Vid två sjöar
  Hoj
  en mc som aldrig varit på verkstan
  Inlägg
  1 317
  Jag gissar att den rödhåriga ormen sade något i stil med:"Tjetti mijjoner afghanej kan inte ha fej. Fjamåt

 5. #5
  Medlem
  Reg.datum
  nov 2003
  Ort
  Okinawa
  Hoj
  zzr 600
  Inlägg
  5
  http://www.regeringen.se/pressmeddel...v-agenda-2030/

  wunder klarar du inte av att läsa hela texten så klarar du inte av att förstå vad planen är för Svergie. Vidare komentarer är onödiga.

 6. #6
  Comme as you are totoros avatar
  Reg.datum
  jan 2009
  Ort
  Vid två sjöar
  Hoj
  en mc som aldrig varit på verkstan
  Inlägg
  1 317
  Självklart finns en agenda på svt. Som vinklar tiger och förvränger.
  Mycket ljusskygga vidriga människor i dom korridorerna
  Senast redigerat av totoro den 2017-06-20 klockan 19:39.
  Jag gissar att den rödhåriga ormen sade något i stil med:"Tjetti mijjoner afghanej kan inte ha fej. Fjamåt

 7. #7
  Medlem Wunders avatar
  Reg.datum
  apr 2004
  Ort
  Stockholm
  Hoj
  GSX-R400 -87 & DR 800 -90
  Inlägg
  3 109
  Citat Ursprungligen postat av the bride Visa inlägg
  http://www.regeringen.se/pressmeddel...v-agenda-2030/

  wunder klarar du inte av att läsa hela texten så klarar du inte av att förstå vad planen är för Svergie. Vidare komentarer är onödiga.
  Det kanske har lite mer att göra med vad jag vill, snarare än vad jag klarar av.
  Redan ganska tidigt i texten framstår det som schizofrena ordkaskader. Lite som att lyssna på valfri galen domedagspredikant, så blir det ohyggligt ointressant ganska fort. Vill man säga något viktigt och tas på allvar behöver man enligt mej en betydligt högre nivå än det där.
  Allting nån annan kan göra kan jag göra bättre.

 8. #8
  96% enligt läkaren FettSnoks avatar
  Reg.datum
  apr 2006
  Ort
  Där pepparn växer
  Hoj
  Highland 950 SM
  Inlägg
  10 115
  Citat Ursprungligen postat av Wunder Visa inlägg
  Det kanske har lite mer att göra med vad jag vill, snarare än vad jag klarar av.
  Redan ganska tidigt i texten framstår det som schizofrena ordkaskader. Lite som att lyssna på valfri galen domedagspredikant, så blir det ohyggligt ointressant ganska fort. Vill man säga något viktigt och tas på allvar behöver man enligt mej en betydligt högre nivå än det där.
  SVT försvarar stalin. Cirkeln är komplett

  https://www.svt.se/kultur/film/film-...rieskrivningen
  Stöd samhället, kör svenskt.

 9. #9
  blueridge
  Reg.datum
  jun 2007
  Ort
  söderöver
  Hoj
  En 1200 utan puts
  Inlägg
  5 798
  Nu fattar jag varför det har varit tyst från Jens Ganman ett tag. Måsteläsning.

  https://jensganman.wordpress.com/201...avgrunden/amp/
  "Man, if I could find a shield like that, I'd walk around naked in my glass home."

 10. #10
  blueridge
  Reg.datum
  jun 2007
  Ort
  söderöver
  Hoj
  En 1200 utan puts
  Inlägg
  5 798
  Passa på att se filmen innan den försvinner i den händelse censuren lyckas. Gick bra på youtube. Annars kommer den säkert på SVT vad det lider:

  https://nyheteridag.se/magnus-carlss...det-blir-ratt/
  "Man, if I could find a shield like that, I'd walk around naked in my glass home."

 11. #11
  7.3 Werzions avatar
  Reg.datum
  jun 2004
  Ort
  Jönköping
  Hoj
  Ingen för tillfället
  Inlägg
  7 601

 12. #12

 13. #13
  Comme as you are totoros avatar
  Reg.datum
  jan 2009
  Ort
  Vid två sjöar
  Hoj
  en mc som aldrig varit på verkstan
  Inlägg
  1 317
  http://www.friatider.se/h-gsta-domst...niskosmuggling

  En tidig julklapp ????????????????

 14. #14
  Version 1.1 GuWs avatar
  Reg.datum
  jul 2004
  Ort
  Nej
  Hoj
  Ja
  Inlägg
  24 241
  Fullständigt löjligt straff, dessutom går SVT in och betalar kostnader, om än kanske inte böterna.
  Kvinnor är som vin, dom bra blir bara bättre med åren, dom dåliga blir bara gammla och bittra....

  "Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •  

Vi vill väl inte bli för många? Mellan fem och tio tycker jag har känts lagom. För min del så skulle det underlätta om det inte är under semestern, eftersom d [...]

Alikzus
Vill du annonsera ovan? Klicka här