SMC (organisationen Sveriges Motorcyklister) meddelar att FN:s Road Safety Week och den globala trafiksäkerhetskampanjen SlowDown startar idag.
SMC konstaterar att*”Vi har ett nationellt problem med hastighetsefterlevnad. Mindre än hälften av all trafik på svenska vägar sker inom hastighetsgränserna.*”
Sveriges Motorcyklister, SMC, arbetar på många sätt för att öka trafiksäkerhet. Ett av de sätt*SMC*menar är effektivt, är att förändra attityder i trafiken.
”Kanske är det enklare att skärpa trafikregler såsom exempelvis hastighetsgränser, men eftersom regelefterlevnaden av hastighetsgränser inte är den bästa hos svenska trafikanter, oavsett fordonskategori, så tror vi mer på just attitydförändring”, skriver Petra Holmlund på SMC.
SMC*vill ha*hjälp med att sprida*budskapet – ta det lugnt i trafiken.*Man har tagit fram en*SlowDown-film som du kan se här ovan för att visa att vi motorcyklister uppmanar till ansvar och hänsyn i trafiken.
M... [Läs mer] (12 ord till)