Noll Vision är noll döda och allvarligt skadade.

Döda förstår vi alla men allvarligt skadad är 10% eller mer bestående invaliditet.

9% bestående invaliditet och Noll Vision är uppnådd...