Sten Bergheden, moderat ledamot i trafikutskottet har skrivit en fristående motion (2016/17:1856) där han bland annat ställer krav på säkrare vägar för motorcyklister.

Motionen i det här fallet är givetvis glädjande och ytterst viktigt för oss motorcyklister. Vad som också är glädjande är att Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en handlingsplan för att göra vägar säkrare för motorcyklister och tillkännager detta för regeringen. Frågan kommer att debatteras i riksdagen 5 april.
Här nedan kan du ta del av motiveringen i motionen:
Motivering
Mellan juni 2014 och maj 2015 omkom 252 personer i vägtrafiken. Under samma tidsperiod mellan 2013–2014 omkom 272 personer i vägtrafiken. Varje förlorat liv är en förlust och vi måste fortsätta arbetet med en förbättrad trafiksäkerhet så vi minskar antalet offer i trafiken för varje år. I januari 2016 presenterade Trafikverket en strategi för ökad säkerhet på... [Läs mer] (60 ord till)