Tjena!

Vi är en löst sammansatt grupp hojåkare med fäste i Ljusdal och jag har beslutat att samla oss under ett namn.

Allt är i sitt starskede men förhoppningen är att vi kommer kunna ordna samåkningar, träffar osv.

Surfa in på Facebook.com/hellsinglandmc vetja!