Regler på Sporthoj.com

Sporthoj.com är en diskussionssajt för motorcyklister och skall ej störas av dåligt / omoget uppträdande, eller med reklamtrådar för olika tjänster eller produkter.

Allmänna regler

Sporthoj.com kommer att, i den mån det kommer moderatorerna till kännedom, filtrera bort
alla skrivna inlägg, bilder och filmer som som strider mot svensk lagstiftning, uppmanar till brott och i övrigt bryter mot Sporhoj.com:s regler enligt nedan;

Hets mot folkgrupp, Rasism, Nazistiska åsikter, diskriminering och motsvarande budskap.

All typ av pornografi och barnpornografibrott / diskussioner.

Olaga våldsbrott eller uppvigling till sådana brott.

Personliga påhopp, ärekränkning eller sexism. (Namn / adresser till privatpersoner tas bort)

Inga diskussioner om illegala droger eller uppmaning till användning av dom.

Spridning, länkar eller tips om piratkopierade program, filmer, spel eller andra upphovs-skyddade alster.

Dubbla konton tillåts ej, ej heller nyöppnade konton i syfte att komma runt banning för brott mot dessa regler


Uppförande på ett Internetforum

Iakttag vanlig nätetikett; håll en trevlig ton och en hyfsad nivå på argumenten.
Citera inte långa texter. Korta ner citaten till den bit av citatet du talar om.
Håll dig i möjligaste mån till diskussionsämnet.
Fatta dig kort inom ämnet.
Argumentera främst med egna ord.
Att agera under annat kontonamn för att dölja sitt riktiga namn kan leda till permanent banning av båda konton.
Du får inte göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster utan särskild överenskommelse med Sporthoj.com's ägare.
Inlägg ska helst vara på svenska. I speciella fall går det bra med engelska, norska och danska.