Vad har ni för pris på 15m2 garagen på Lötängsgatan?