15-45 funkar fint över allt förutom på Torpet. Där körs det 15-43.