Hur ska man tolka det ni säger? Ingen som vill ha den "riktiga" ERFen? Det som Endurance står för?
Så då kan man alltså sluta planera inför säsongen?