"Tyst" ? Vad innebär detta? Ingen verksamhet alls, oavsett ljudnivå? :mad:
Då borde Gröna Lund, Lisseberg, Stadion, High caparall, Skara Sommarland, Kolmården osv omfattas av samma lagparagraf!
...