vBulletin-meddelande

Du angav ett ogiltigt/en ogiltig Forum. Om du följde en giltig länk, var vänlig och kontakta den webbansvarige.

Pris och dedikering till just lätt äventyrshoj..? Visst kan man köpa en Tiger 800 för 120, men då sitter du där med 19" framhjul och det är ju dyrare och sämre [...]

Wiseguy
Vill du annonsera ovan? Klicka här