vBulletin-meddelande

Du angav ett ogiltigt/en ogiltig Händelse. Om du följde en giltig länk, var vänlig och kontakta den webbansvarige.

Man har ju människor i livet som faktiskt kommer ihåg hur det var att leva med krig och katastrof, vilket bl.a. avspeglat sig i de välfyllda beredskapslager som sve [...]

Alatalo
Vill du annonsera ovan? Klicka här